Helheten

En del uppdrag är mer komplexa och omfattande än andra och kräver ett grepp om helheten.

Vi följer den röda tråden i projektet och väver in vår gröna tråd som lyfter projektet och vårdar det för framtiden. Den gröna tråden står för den genomtänkta helheten, kreativiteten och den miljöhänsyn och de steg i riktning mot det hållbara samhället som vi alltid tar.


Strategiska uppdrag med både grafisk formgivning och design som ger ett genomtänkt helhetsintryck.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2018, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.