Miljö

Vi är ett strategiskt design- och arkitektföretag som sätter hållbarheten i fokus. 


När vår grundare och formgivare Jonas Torstensson sökte tillverkare för Stumpastaken 1990, blev det tydligt vilken påverkan materialvalet har för miljön. Sedan dess har vi valt att tillverka vår design i olika återvunna eller förnyelsebara material, och dessutom, att tillverka dem i Sverige. Vi kombinerar kloka helhetslösningar med en bred miljökunskap. Det synsättet löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Vi har anammat talesättet "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något."


Genom att välja att designa och tillverka i olika återvunna material sparar vi på naturens resurser och återinför uttjänt material till kretsloppet. Vårt val av förnyelsebara energikällor för både tillverkning och transporter så långt det går, minskar mängden koldioxidutsläpp, om än i liten mängd. Våra tillverkare finns inom Sveriges gränser vilket också möjliggör påverkan och insyn i tillverkningsprocessen och förkortar både transportavstånd och leveranstider.


Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Vårt miljödiplom förnyas årligen och vi ser regelbundet över vårt miljöarbete och genomför förbättringar och sätter upp nya mål. Här kan du läsa vår miljöpolicy.


Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, vilket innebär att våra pappersförpackningar och eventuellt stötdämpande plastmaterial ska lämnas i återvinningskärlen för förpackningar.


Om du vill veta mer detaljer, kontaktar du miljöansvarig Kerstin Torstensson.


Medlem i Klimatpakten    MiljodiplommiljobasRGB      fti_cmyk_200mm  13_Transport_2030

 

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2019, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.