Några referenser

Här hittar du exempel på referenser sorterade efter uppdragsgivaren. Du kan även titta under flikarna som heter Visuell helhet, Grafisk form, Priser & utmärkelser, Specialinredning, Utsmyckningar, Om &  tillbyggnad och Gåvor.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2018, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.