Högsbo kretsloppskvarter

Ett visionsprogram för en stadsintegrerad kretsloppspark

Hur kan man utveckla ett stadsnära tidigare industriområde till en kretsloppspark som gör det lätt för besökarna att göra rätt samtidigt som det inspirerar dem till att själva bli en del av den cirkulära ekonomin? Det ville Kretslopp och vatten, som är en del av Göteborgs stad, ta reda på.

Göteborg växer och med det uppstår ett behov av att skapa fler och bättre möjligheter till återvinning. Kretslopp och vatten har arbetat i tio år med att hitta en bra plats för en ny återvinningscentral och gjort flera utredningar, men förslagen har inte gått att förverkliga.

– Då tänkte vi att vi får göra på ett annat sätt och rita upp framtidens återvinningscentral, säger Jeanette Hartung, projektledare på Kretslopp och vatten.

Bakgrund

Det finns redan en återvinningscentral i stadsnära Högsbo. Men den är byggd på 1980-talet utifrån de förutsättningar som fanns då. I dag uppfattar besökarna den som trång och tycker att det är svårt att komma dit med släp för att till exempel lämna trädgårdsavfall. Men Högsbo ska snart förvandlas från industriområde till bostadsområde, och då behöver den nya återvinningscentralen smälta in i kvarteret och ge ett mervärde utan att störa grannarna.

Vi på Torstensson Art & Design fick i uppdrag att rita upp en vision av ett bostadsnära kretsloppskvarter i Högsbo.

-Torstensson visade att det gick att utnyttja även taket för att tillföra andra värden till kvarteret. Det blev vi blev väldigt lockade av. De kom också med förslagen att skapa ett miljöhus samt att använda traverser för att minska bullret från containrarna, förklarar Jeanette Hartung, projektledare på Kretslopp och vatten.

Responsen på förstudien från stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i Göteborgs stad har varit positiv. Nu återstår att se om förslaget kan bli verklighet. Vi hoppas att Högsbo så småningom kommer att få ett nytt kretsloppskvarter som är både funktionellt och inspirerande, och vi är stolta över att ha kunnat vara med och bidra med vår kunskap.

Vi ville ta ett större grepp om den cirkulära ekonomin och inte bara ha en vanlig återvinningscentral utan lyfta frågan mer, till exempel genom att man ska kunna få hjälp att reparera sin cykel eller handla vintage.

Jeanette Hartung

Kretslopp och vatten, Göteborg