Inflyttnings- och invigningsgåvor

Uppdraget: En del av uppdraget var att skapa en gåva till de som flyttade in i bostadsrätterna i Veidekke Bostads fastighet Svea Torn. En annan del var att skapa en gåva till nyckelpersonerna i projektet Svea Torn, som överlämnades på invigningsdagen. Då avtäcktes också utsmyckningen i entrén, som var ytterligare en gåva till de nyinflyttade från Veidekke Bostad.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2020, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.