Grafisk form

Det som ligger till grund för en grafisk profil är bland annat företagets strategi, grundläggande värderingar och mål.

Den grafiska profilen ska visualisera ditt varumärke och stötta dig att nå ditt mål, därför är det viktigt att den baseras på rätt uppgifter. Vart du befinner dig idag och vart du vill nå är två nycklar.

Om du t ex arbetar för en arbetsgivare med bra personalpolitik, lugnt arbetsklimat, värderingar som talar om trygghet, tålamod och lugn ger det en fingervisning om hur man kan tänka i färgval, val av typsnittsval och bildmanér.

Hos oss hänger allt ihop. Likaväl som det går en grön tråd genom vår verksamhet är den en garanti för att ditt företags grafiska profil kommer att stödja ditt varumärkeslöfte och vägen mot dina mål.

Torstensson Art & Design, 08 - 765 35 90, info@torstensson.se, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö
© 2021, alla rättigheter tillhör Torstensson. Webb av Sphinxly. CMS easyweb.