Skolans gamla räcken designas om till konstnärligt staket

Hemsös nya Ektorps skola

I ett pågående projekt för Hemsö ska material från gamla Ektorps skola och skolgård omvandlas till konstnärliga utsmyckningar på den nya skolgården.

Vi har låtit samla in lyktstolpar, trappräcken, cykelställ, rör, handledare, gunnebostängsel, gymnastikredskap och hatthyllor. Efter sommaren ska vi påbörja tillverkningen utifrån de utvalda skisserna. Det kommer bland annat att bli ett unikt staket med en rolig grind och ett införlivat konstverk mellan skola och förskola.

Att låta återanvända material från gamla skolan i konst och utsmyckningar på skolgården synliggör hållbarhetsarbetet för elever, personal och besökare. Återbruket minskar dessutom koldioxidutsläppen jämfört med att köpa t ex ett nytt standardstaket.

Allt ska stå klart till inflyttningen sommaren 2025. Skolbyggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Ektorp6469_LI
Ektorp_ST

Hur går det till?

Vi inventerar vad som finns i byggnaden och som kan omvandlas till konst och inredning. Sedan tar designetappen vid och kunden får en uppsjö av förslag och skisser att välja mellan. Vi ser till att det utvalda materialet samlas in och lagras i en container tills tillverkningsprocessen sätter igång.

"Återbrukskonsten är ett intressant och pedagogiskt sätt att få våra barn och unga att prata om och förstå hur vi kan minska klimatpåverkan på vår planet. Det är dessutom väldigt roligt att få vara med i det här projektet, det tillför en extra guldkant i arbetet med att uppföra en ny hållbar skola."

Johan Ekström

Projektchef, Hemsö