Tjanster (kopia)
Tjänster

Så här går det till

När du vill anlita oss inleder vi med ett möte. Där går vi igenom riktlinjer, förutsättningar, syfte och mål, och ställer alla de frågor som vi behöver för vårt arbete. Vi använder vår kreativitet till att vända och vrida på invanda tankesätt och inspirerar till att hitta nya vägar som leder mot det uppsatta målet. Därför är vi gärna med tidigt i processen - redan när ditt projekts syfte ska beskrivas. 

Den gröna tråden vävs in i projektet med en genomtänkt strategi som omfattar såväl den visuella helheten som alla tänkbara, miljöriktiga och hållbara val. Tack vare alla de professionella kompetenser som ryms i vårt företag och samarbetsnät, kan vi genomföra många olika typer av uppdrag inom arkitektur, design, grafisk form och hållbarhet. Det kan gälla allt från ombyggnader, konstnärliga utsmyckningar och design av utmärkelser till specialinredning och strategier. Du är alltid välkommen att höra av dig!

Om du är nyfiken på oss och vill veta mer bokar vi gärna in ett förutsättningslöst möte. Vi tycker om att knyta nya kontakter, inspirera och lära känna nya människor och verksamheter.

Våra olika tjänster

Vad behöver du hjälp med?

Arkitektur

Vi genomför både rena arkitektuppdrag och sådana som engagerar hela vårt team. Vi ger dig hjälp på vägen att visualisera dina idéer, komma på lösningar och förverkliga dem till önskat resultat, oavsett typ av fastighet eller område.

#Arkitektur

Design

Vi designar på beställning. Många uppdrag handlar om att skapa något som förmedlar kundens budskap eller påverkar ett beteende mot det hållbara samhället (nudging). Våra utgångsmaterial är ofta återvunna, förnyelsebara eller återvinningsbara material. Vi hjälper dig med allt, från att komma på vad du behöver till leverans av färdig produkt.

#Design

Grafisk form

Vi hjälper dig att visualisera ditt varumärke och identitet. Du kanske har behov av en ny grafisk profil eller vill förnya den gamla? Du får då en grafisk manual som stöttar dig på vägen mot dina mål för varumärket. I den grafiska manualen hittar du ditt typsnitt, dina färger, logotyp, utseende på visitkort, brevpapper, trycksaker, annonser, hemsida mm.

#Grafisk form

Gåvor

Vi skapar fina presenter och inspirerande gåvor som är framtagna speciellt för dina behov. Du får något att överlämna som är genomtänkt, med minimal miljöbelastning och strategiskt rätt med tanke på ditt varumärke och vad det står för. En gåva som väcker stolthet. En gåva som kan väcka lusten att göra mer hållbara val, för miljön.

#Gåvor

Hållbara val

Vi vill uppmuntra till ett hållbart beteende och belysa värdet av återvunna och återbrukade material.

Sedan vår grundare, Jonas Torstensson, valde returaluminium som tillverkningsmaterial för sin ljushållare Stumpastaken 1991, har vi fortsatt att göra hållbara val. Vilket uppdrag du än ger oss, ser vi till att det miljöriktiga och hållbara hamnar i fokus. Vi hjälper dig göra rätt val som leder i rätt riktning och som följer vår gröna tråd.

#Hållbara val

Inredning

Vi skapar inredning som du kan ha glädje av över lång tid. Det kan vara ett intresseväckande skåp till ditt kontor eller en glädjespridande soffa i receptionen.
Vi favoriserar hållbara val, genomför upcycling, rekommenderar begagnat, återbruk, återvinning, förnyelsebart och så-nära-som-möjligt-producerat.
Vi hjälper dig att skapa en meningsfull inredning som har en historia värd att berätta vidare och som ger rätt känsla.

#Inredning

Konstnärlig utsmyckning

Vårt mål när vi skapar konstnärliga utsmyckningar, är att väcka nyfikenhet, ge positiva känslor och skapa glada minnen, som betraktarna sedan vill dela med sig av. Vi vill skapa berättelser som inspirerar och gör avtryck. På så sätt kan vi hjälpa till att lyfta fram det som du, som kund, vill åstadkomma eller få sagt med konsten.

#Konstnärlig utsmyckning

Priser / utmärkelser

Vi designar priser och utmärkelser som är unika för varje tävling och kund. Våra statyetter och pristavlor ska hjälpa dig i din marknadsföring, återspegla ditt varumärke och lyfta fram tävlingens eller utnämningens syfte och mål. Vårt mål är att ge dig stolta vinnare, lyckliga mottagare och framtida ambassadörer för ditt varumärke.

#Priser/Utmärkelser

Strategier

När du står inför ett komplext eller mer omfattande projekt än vanligt, kan vi erbjuda en workshop för din projektgrupp som ger struktur och mål i arbetet. 

En workshop kan ha olika mål. Det kan handla om att hitta ett tema för en fastighet som ska utformas. Hur mycket återvunnet material ska vi använda i den nya byggnaden? Hur utsmyckning och konst i ett bostadsområde kan leda till hållbart resande.Efter genomförd workshop kan vi ta fram ett strategidokument eller ett visionsprogram som kan utgöra en grund för ditt fortsatta arbete.

#Strategier