Tjanster (kopia)
Tjänster

Med en grön tråd

Vi genomför många olika typer av uppdrag inom arkitektur, design, inredning och konst. Det kan t ex vara ombyggnad, konstnärliga utsmyckningar, design av utmärkelser och gåvor, redesignad inredning, workshops, konstprojektledning och visionsprogram. Vi månar om att ditt mål, det hållbara beteendet och värdet av återvunna och återbrukade material hamnar i fokus. 

Inför varje uppdrag träffar vi våra kunder och går igenom riktlinjer, förutsättningar, syfte och mål. Vi är gärna med tidigt i processen - redan när ett projekts syfte ska beskrivas. Sedan använder vi vår kreativitet och kunskap till att vända och vrida på invanda tankesätt och hitta nya vägar som leder mot ditt uppsatta mål. Du får förslag som hjälper dig att följa den gröna tråden i riktning mot det hållbara samhället med alla möjliga och tänkbara hållbara val som en del av den strategiska visuella helheten.

Våra olika tjänster

Vad behöver du hjälp med?

Arkitektur

Vi genomför både små arkitektuppdrag och sådana som engagerar hela vårt team. Vi ger dig hjälp på vägen att visualisera dina idéer, komma på lösningar och förverkliga dem till önskat resultat, oavsett typ av fastighet eller område.
#Arkitektur

Gåvor

Vi skapar fina presenter och inspirerande gåvor som är framtagna speciellt för dina behov. Du får något att överlämna som är genomtänkt, med minimal miljöbelastning och strategiskt rätt med tanke på ditt varumärke och vad det står för. En gåva som väcker stolthet. En gåva som kan väcka lusten att göra mer hållbara val, för miljön.
#Gåvor

Inredning

Vi skapar inredning som du kan ha glädje av över lång tid. Det kan vara ett intresseväckande skåp till ditt kontor eller en glädjespridande soffa i receptionen. Vi favoriserar hållbara val, genomför upcycling, redesign, rekommenderar begagnat, återbruk, återvinning, förnyelsebart och så-nära-som-möjligt-producerat. Vi hjälper dig att skapa en meningsfull inredning som har en historia värd att berätta vidare och som ger rätt känsla.
Foto: Josefin Widell Hultgren
#Inredning

Konstnärlig utsmyckning

Vårt mål när vi skapar konstnärliga utsmyckningar, är att väcka nyfikenhet, ge positiva känslor och skapa glada minnen, som betraktarna sedan vill dela med sig av. Vi vill skapa berättelser som inspirerar och gör avtryck. På så sätt kan vi hjälpa till att lyfta fram det som du, som kund, vill åstadkomma eller få sagt med konsten.
#Konstnärlig utsmyckning

Priser / utmärkelser

Vi designar priser och utmärkelser som är unika för varje tävling och kund. Våra statyetter och pristavlor ska hjälpa dig i din marknadsföring, återspegla ditt varumärke och lyfta fram tävlingens eller utnämningens syfte och mål. Vårt mål är att ge dig stolta vinnare, lyckliga mottagare och framtida ambassadörer för ditt varumärke.
#Priser/Utmärkelser

Produktdesign

Vi designar på beställning. Många uppdrag handlar om att skapa något som förmedlar kundens budskap eller påverkar ett beteende mot det hållbara samhället (nudging). Våra utgångsmaterial är ofta återvunna, förnyelsebara eller återvinningsbara material. Vi hjälper dig med allt, från att komma på vad du behöver till leverans av färdig produkt.
#Produktdesign

Strategier

Inför ett komplext och mer omfattande projekt än vanligt, kan vi hjälpa till att skapa struktur och sätta upp ett mål för arbetet, t ex genom en workshop. Efter genomförd workshop kan vi ta fram ett strategidokument eller ett visionsprogram som kan utgöra en grund för ditt fortsatta arbete.

Vi hjälper till med strategiskt hållbara lösningar. Inte bara genom hållbara materialval utan även på att skapa en tidsmässig hållbarhet i våra uppdrag. Resultatet av vårt skapande ska leva länge.
#Strategier

Återvinningscentraler

När vi fick uppdraget 2015 för SÖRAB att skissa på konstnärliga utsmyckningar av olika återbrukade material till deras nya Returpark i Stockby, visste vi inte att många av våra framtida projekt skulle handla om just framtidens returparker, kretsloppsparker, hållbarhetsparker eller återvinningscentraler. Kärt barn har många namn. 

Uppdragen omfattar workshops, inspirationsföreläsningar, strategidokument, visionsprogram, flödesförändringar, formgivning, arkitektur, grafisk formgivning och konstnärliga utsmyckningar.
#ÅVC

Övrigt

Vi har också erfarenhet av konstprojektledning, workshops och föreläsningar.
#Övrigt