Vad behöver du hjälp med?

Utforska våra uppdrag

Workshop

När du står inför ett komplext eller mer omfattande projekt än vanligt, kan vi erbjuda en workshop för din projektgrupp som...

strategier

Arkelstorp ÅVC

Vi fick i uppdrag av Renhållningen Kristianstad att bidra till gestaltning och utformning av deras nya återvinningscentral...

strategier ÅVC