Nytt flöde på återvinningscentral

Ny utformning av Petterboda kretsloppscentral

Tyresö kommun har endast en återvinningscentral, Petterboda kretsloppscentral. Vårt uppdrag var att utveckla anläggningen med ett tydligare flöde och utöka den för att kunna ta emot flera typer av material från ett större antal invånare. Utöver det skulle den upplevas modernare och trevligare. På fotot ser man den gamla anläggningen.

Tyreso¨fo¨re_liggande

Bakgrund

Petterboda kretsloppscentral i Tyresö kommun etablerades i slutet av 1990-talet och byggdes ut med en extra ramp 2010.
Idag är anläggningen i behov av underhåll. De två ramperna skapar trafikproblem. Besökarna kör in och kan välja höger- eller vänstervarv. Det skapar olika belastning och köbildning både inne på anläggningen och utanför.
I framtiden ska kretsloppscentralen också klara av att ta emot en stor ökad mängd besökare. År 2035 beräknas Tyresö kommun ha 60.000-65.000 invånare.

Ny layout
Layouten bygger på ett nytt centralt placerat Återbrukshus. Här lämnas farligt avfall, el och återbruk. Eftersom det går att lämna in material i återbrukshuset från två sidor kan besökarna välja om de ska åka ut på rampen via en bom eller ut direkt utan att passera bommen. I huset finns också nya personalytor och kurslokal, båda med bra överblick över anläggningen.

Infarten för den tunga trafiken är integrerad i det röda planket. På så sätt blir besöksentrén framträdande och lättare att se. Genom att gräva sig in i ljudvallen runt området frigörs mer tomtyta och det skapas tydliga parkeringsplatser för containrarna.

Estetiskt tilltalande
En estetiskt tilltalande och tydlig återvinningscentral skapar förtroende, intresse och stolthet. Besökare och personal känner att de är en del av något större där hållbarhet och ansvar är viktigt.

Det nya återbrukshuset lyfts fram med sin röda fasad och ockrafärgade fönster. Det befintliga huset, som efter ombyggnaden blir lager, målas i en neutral grå ton. 

Den biologiska mångfalden ökas genom att plantera pollenbärande växter vid staketet runt området. Det förs även in grönskande planteringar uppe på rampen. Tak som inte täcks med solceller förses med Sedum.

Lätt att göra rätt
I återbruksdelen och inlämningsplatsen för elavfall möts besökarna av en ordnad insamling med tydlig skyltning. Ett bord i mitten mellan hyllorna ger en plats för sortering och hindrar samtidigt besökarna från att passera genom byggnaden. Det bordet rullas lätt undan av personalen vid hämtning av de insamlade sakerna.

Farligt avfall lämnas direkt vid entrén på en disk bemannad med personal att fråga. Personalen kan lätt röra sig mellan inlämningsborden på de båda sidorna. Härifrån kan personalen också nå utrymmet för elavfall och lätt förflytta insamlat material via en passage till lagret.

Utrymmena för farligt avfall, el och återbruk har fått dubbel takhöjd för plats för höglager eller ett framtida bjälklag till ytterligare en våning.

"Jag tycker att samarbetet har funkat superbra och att ni både varit inlyssnande och kommit med finurliga förslag."

Johanna Östhem

Enhetschef, Tyresö kommun