En bostadsnära kretsloppspark i Högsbo

Framtidens återvinningscentral

Vårt uppdrag för Kretslopp och vatten, Göteborg var att skapa en stadsnära kretsloppspark i Högsbo. De kreativa utmaningarna har bland annat funnits i de många argumenten mot att placera en återvinningscentral i ett område som ska omvandlas till framtida bostadskvarter. Där får inte förekomma buller, nedskräpning, lukt, trafikköer, vara för stort eller se tråkigt ut.

Vi började med en workshop för att hitta de ledord som skulle ligga till grund för utformningen. Utvecklingsarbetet och alla lösningar har sedan stämts av mot dessa ledord.

Efter en tid fick vi möjlighet att fortsätta utveckla visionsprogrammet för anläggningen som nu ska byggas. Alla är överens om att platsen är den rätta för den nya återvinningscentralen i Högsbo.

1ab_Innegård_hogsbo kretsloppspark
Hogsbo forstudie

Tid

Projektet har pågått från 2017 - 2022. Nu är projektet inne i en fas med miljötillstånd och projektering. Målet är en färdig anläggning 2026.

3D-bilderna är framtagna av Studio3D.

"Arbetet inleddes med en workshop ledd av Torstenssons. Det var en bra samlande aktivitet för alla inblandade i projektet. Efteråt kunde vi använda sammanställningen som en utgångspunkt att stämma av alla förslag mot i det kommande arbetet."

Nike Vallström

Kretslopp och vatten, Göteborg

Våra förslag på lösningar
Störande ljud förhindras genom att inte dra containrar på mark. I Högsbo lyfts de istället med en travers (en kran på rörlig tvärbalk) vilket är både tyst och avgasfritt. Traverslösningen är också en markeffektiv lösning då containrarna kan lyftas över varandra, vilket sparar in både på uppställningsplats och rangerytor.

Nedskräpning förhindras genom att containrarna ställs upp under tak. Väggar av nät fångar upp skräp och hindrar det från att spridas ut i naturen.

Trafikfrågan var en av de viktigaste att lösa i den större anläggningen. Att förhindra uppkomst av köer och andra trafikproblem i anslutning till anläggningen.

Den stora anläggningen behövde också få en mindre och intressantare skala. De stora byggnaderna delas upp genom olika fasadutseende, material och strukturer. Ett antal mindre byggnader placeras ut längs med vägen som en avskärmning mot anläggningen. Allt sammantaget bidrar till ett varierat intryck.

Eftersom inget matavfall hanteras här så är lukt inget problem.

Redan när Kretslopp och vatten, Göteborg ringade in vilken mark de ville ha, såg de behovet av ett visionsprogram att enas kring. Något som visade hur utformningen kunde ge besökarna en positiv upplevelse. Hur området kunde bidra till framtidens behov. Hur de kreativa och nytänkande tekniska lösningarna löste problemen med både buller och nedskräpning.

"Tack vare Torstenssons genuina engagemang, innovativa förslag och kreativitet förflyttades vi i våra tankar om vad som är möjligt. Ett exempel är den smarta lösningen att hantera containrarna med en travers som både reducerar ljud och är utrymmeseffektiv.
Vi är väldigt nöjda med den spännande gestaltningen i returmaterial som bryter upp upplevelsen av den stora anläggningen i mindre element.

Nike Vallström, strateg

Kretslopp och vatten, Göteborg