Workshop

För att fånga målet och hitta vägen dit

När du står inför ett komplext eller mer omfattande projekt än vanligt, kan vi erbjuda en workshop för din projektgrupp som ger struktur och mål i arbetet. Eller som i det här fallet - Hur mycket återvunnet material kan och ska vi använda i den nya byggnaden?

Vi har bland annat hjälpt fastighetsbolaget Arwidsro med att göra sina planerade CO2-neutrala hyresrätter ännu bättre. Vi träffades i en workshop för att tillsammans gå igenom vilka möjligheter det finns för återbruk i ett byggprojekt. Det utmynnade bland annat i att fasaden nu är tänkt att muras upp av återbrukat tegel och att byggnadens innandöme kanske kommer få ett mer varierat utseende än vad som är brukligt.

En strategisk helhet

Med eller utan workshop, hjälper vi ofta till med att arbeta fram strategidokument eller visionsprogram som en grund för ett fortsatt arbete i ett projekt. Det kan handla om att hitta ett tema för en fastighet som ska utformas eller hur utsmyckning och konst i ett bostadsområde kan leda till hållbart resande.

"Med gemensamma krafter, olika ingångsvärden och erfarenheter lyfte workshopen vårt återbruksarbete rejält. Vi gick från småskaliga tankar till storskaliga konkreta planer. Bredden av idéer kring vilka material – från byggmaterial till inredningsdetaljer – tar vi med oss framåt i projektet, och i alla våra kommande projekt."

Maria Björkling

Affärsutvecklare & Hållbarhetsansvarig, Arwidsro