Arkitektuppdrag åt privatperson

Med hänsyn tagen till helheten

Vi har genom åren hjälpt samma familj med olika uppdrag på deras fastighet. Det började med takterrassen och kupolen på bostadshuset. Senare poolförrådet i bortre änden av poolområdet. Det senaste uppdraget gällde önskan om ett fristående uterum i andra änden där de kunde vara skyddade från väder och vind. 

Taket på det nya uterummet är utfört i koppar liksom det på grindstugan, poolförrådet och bostadshusets torn. De olika delarna i fasaden hålls ihop utseendemässigt med detaljer i kopparplåt. Variationen på täckbrädorna på fasaden och koppararmaturerna är en återspegling av utformningen av det tidigare uppförda poolförrådet. Markbeläggningen är anpassad till stenplattorna runt poolen.

Uterum_fram
fram_sta°ende

Bakgrund

Eftersom uterummet skulle byggas på ett kulturskyddat område, utformade vi den nya byggnaden i samklang med befintliga byggnader.