Återvinningsmaskinen

Motalas återvinningsmaskin

Till Tuddarps återvinningscentral har vi skapat Återvinningsmaskinen, en skulptur som på ett enkelt sätt ska visa för besökarna vad som kan hända med materialet som de lämnar till återvinning. Uppdragsgivaren Motala kommun önskade få en pedagogisk skulptur som skulle vara lätt att ta till sig.

Bakgrund

Eftersom starten och målgången till cykelloppet Vätternrundan ligger i Motala, så fanns det önskemål om att cyklar skulle ingå i skulpturen på något sätt.

Tänk på återvin­ningscentralen som en förädlingsmaskin som sorterar, bearbetar och förädlar material så att det kan bli en ny produkt.

Utdrag ur skylttext