Ett träd av cyklar

Skulpturen Cyklobab

Vi blev tillfrågade att smycka ut VIVAB:s nya återvinningscentral Holmagärde. Eftersom Varberg är en gammal cykelfabrikstad, föreslog vi att cyklar skulle finnas med som en del i utsmyckningarna.

Utanför huvudbyggnaden "planterade" vi ett träd, Cyklobab. Formen är inspirerad av baobabträdet, apbrödsträdet, som växer på savannerna i bl a Afrika. 

Huvudbudskapet till besökarna är att återvinningscentralen är en plats som sorterar, bearbetar och förädlar inlämnat material så att det kan bli en ny produkt.

I entréhallen till huvudbyggnaden skapade vi även en väggutsmyckning kallad Förvandlingen. Den ska visa att allt som återvinns, omvandlas till något annat. Delar av väggutsmyckningen kommer från en nära släktings Monarkcykel från 1950-talet som tyvärr inte gick att hitta reservdelar till längre, så cykeln fick en ny pedagogisk uppgift i sin födelsestad Varberg. Alla cyklar som användes hade samlats in vid förrådsrensningar och bedömts som irreparabla.

Vivab_0565