Återbrukskonst på gång åt VIVAB

Ankare och diskbänkar ska bli del i nytt konstverk

Vatten och Miljö i Väst AB, Vivab hade fått möjlighet att ansöka om medel ur en donationsfond för att försköna ”stadens behof”. Vi fick frågan om vi kunde hjälpa till att ta fram ett förslag på konstverk som kunde passa. 

Önskemålet var att konstverket skulle tåla västkustvindarna och gärna återspegla Falkenbergs laxfiske, bad och strandliv. Utifrån en skiss tog vi fram en modell i liten skala. Nu pågår arbetet med att tillverka alla ingående delar i konstverket. Korrugerad plåt har transformerats till något algliknande.

Det färdiga konstverket ska placeras vid en återvinningsstation i anslutning till återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg. 

Modell_liggande
Ankaret_sta°ende

Återbruk

Återbrukade föremål skulle vara en viktig del i konsten, bland annat detta stora ankare som låg upplagrat sedan länge, till ingen nytta.