Gåvor av gamla bildrör

Återvinning av bildskärmsglas åt IBM

1994 började IT-företaget IBM erbjuda sina kunder en miljöriktig återvinning av gamla datorer genom Gotthard Ragn-Sells Elektronikåtervinning, GRE AB. Cirka 85% av materialet kunde då återvinnas men för bildskärmsglaset fanns det inte någon etablerad återanvändning i Sverige.
Jonas Torstensson hade samtidigt börjar experimentera med det grå frontglaset från bildrör. Han fick i uppdrag av IBM att ta fram några presentartiklar tillverkade av det återvunna bildskärmsglaset. Det resulterade till slut i en hel kollektion av olika karaffer, glas, vaser, skålar och fat med ett tydligt budskap till mottagaren.

Bildrör
IBMSka°l_Fin

Morgondagens antikvitet?

Idag går det inte längre att få tag i frontglaset från gamla tjocka bildskärmar för tillverkning av nya glasartiklar. Det finns därför bara ett begränsat antal glasföremål som är tillverkade av det unika grå glaset. Vi ser det ibland på second hand-marknader. Kanske ett tips till den som vill starta en samling?