Inredning av återbruksbutik

Återbruksbutik med det unika i fokus

När Ett hållbart Lidingö berättade att deras medlem Ansgarskyrkan ville förverkliga idén om att starta en återbruksbutik i Lidingö Centrum så ville vi gärna hjälpa till med inredningsstrategin. En bra inramning kan bidra till att visa värdet på gamla saker som ibland är högre än på det nyproducerade. 

Arbetet var delvis påbörjat med ett målat golv och en grönmålad vägg. Med en genomtänkt omdisponering av lokalen, färgsättningsstrategi och funktionell inredning lyfts de unika objekten fram. Den välvda väggen mot trapphuset har målats och de specialdesignade krokarna bidrar till en användbar exponeringsyta.

Vi har också tagit fram en logotyp och trycksaker så att Återbruket i Ansgarskyrkan kan få ut sitt budskap. Ambitionen är att det skall vara en instagramvänlig miljö så att all kommunikation känns igen varumärkesmässigt.

A°terbruket_1273_liggande
Återbruket7561_stående_L

Bakgrund

Ett hållbart Lidingö är ett nätverk för alla på Lidingö som vill bidra till att snabba på omställningen till en klimat- och miljömässigt hållbar framtid. De hade länge lyft frågan om att öppna en återbruksbutik i eller i närheten av Lidingö Centrum. Nätverket har flera medlemmar, bland annat Ansgarskyrkan som också är med i nätverket Grön Kyrka. Därför kom återbruksbutiken att hamna i en av Ansgarskyrkans källarlokaler.