Konstprojektledning

Muralmålning av Lex Zooz i Rosendal

ByggVesta hade tillsammans med Utopia Arkitekter vunnit en markanvisningstävling i området Rosendal i Uppsala om att få uppföra ett hyreshus i området. Det var bestämt att en muralmålning, 6 våningar och ca 20 meter hög, skulle pryda en av gavlarna på huset. Vårt uppdrag var att hjälpa ByggVesta att utforma och leda upphandlingen av den konstnär som skulle få uppdraget att uppföra en muralmålning, samt att projektleda och sedan övervaka uppförandet av muralmålningen.

Vi började processen med att leda en workshop där de värdeord som skulle vara vägledande för konstnärerna inför tävlingen identifierades. En jury sattes samman för att dels välja ut konstnärer och slutligen också det slutgiltiga vinnarbidraget. Ett antal konstnärer bantades av juryn ner till tre konstnärer. Dessa fick möjlighet att skissa och lämna förslag på motiv. Genom att engagera en jury blir tävlingen också mer intressant att delta i och de tre utvalda konstnärerna fick givetvis ersättning för sina skissuppdrag.

Den estniske konstnären Lex Zooz vann och har nu bidragit till att ByggVestas nyuppförda hus i Rosendal har fått en plats på kartan.

ByggVesta_Mural

"Torstensson Art & Design har bistått ByggVesta genom hela processen med konstverket – från idé till färdig väggmålning. Vi är väldigt nöjda med samarbetet och så klart även med Lex Zooz fantastiska väggmålning.”

Carl Johan Casserberg, projektledare

ByggVesta Development AB

"This was one of the largest projects in my artistic career - in terms of the size of the mural itself, the technical complexity of its implementation and the seriousness and responsibility. Of course, the Torstensson design team played one of the main roles and overall assistance in the preparation, implementation and successful completion of this project. From the very beginning, their team helped me and solved all the necessary issues in the current process. From the simplest questions to the most difficult to solve. It was a pleasure to work with such a cheerful, attentive and very responsible team."

Lex Zooz

Konstnär