Konstprojektledning i Kvartetten

Muralmålning

När vi såg de trapphus som arkitekterna på Krook & Tjäder hade ritat in i Kvartetten kändes det naturligt att föreslå muralmålningar. De glasade trapphusen sträcker sig genom atriet sex våningar upp till glastaket. Något som gör att både de yttre och inre väggarna syns från atriet.

Vi föreslog ett antal svenska muralkonstnärer. Wihlborgs och Krook & Tjäder var delaktiga i urvalsprocessen där två konstnärer valdes ut till ett skissuppdrag.

Foto Josefin Widell Hultgren

L1L_JosefinWidellHultgren
Muralen_1

Kvartetten

Wihlborgs kontorsfastighet Kvartetten ligger i Hyllie i Malmö. Fastigheten är trippelcertifierad (Miljöbyggnad, WELL och Noll CO2). WELL handlar mycket om hur vi mår i fastigheten. Därför har en stor del av det konstnärliga fokuset hamnat på trapphusen och hissarna, de utrymmen som många rör sig i.

Foto ovan Malin Sparrvardt, Korallpionen

Valet föll på muralkonstnären Malin Sparrvardt, mer känd under namnet Korallpionen från konstnärskollektivet Streetcorner.

Malin föreslog klematis och kaprifol som slingrar sig upp genom fastigheten från källarvåningen, på var sida inne i det sex våningar höga atriet och vidare upp genom de båda trapphusen.

Att föra in känslan av levande växtlighet i atriet stämde även väl in i WELL-certifieringen.

Det var glädjande att se samarbetet mellan er och Krook & Tjäder. Den öppna dialogen och hur de har fått tycka till. Det har skapat en samverkan mellan konstutsmyckningarna och husets gestaltning.

Rickard Berlin, Projektledare

Wihlborgs Fastigheter