Mangroveträdet

Ett rondellträd

Ur den vattenfyllda rondellen, alldeles innanför infarten till den stora återvinningscentralen och hållbarhetsparken Returum, reser sig ett metalliskt mangroveträd med en glasig trädkrona upp ur vattnet stående på sina enorma rötter omgärdat av olika föremål i metall med hög igenkänningsfaktor.  

Trädet hjälper till att visa förädlingsprocessen från skrot till något nytt och är en del av det större uppdraget för Renhållningen Kristianstad, att hjälpa till med strategin bakom och utformningen av den nya återvinningscentralen och hållbarhetsparken Returum.

Fotograf Rebecca Wallin

Returum_Mangrove_0248
Mangrove_INVIGNING-5388

Kuriosa

Alla samarbetspartners och viktiga personer kring Renhållningen Kristianstad har fått signera flaskorna som sitter i trädet.