Fastighetsförädling

Smedby Omlastningsstation

Vi fick i uppdrag av miljö- och returbolaget SÖRAB att förädla utseendet på Smedby omlastningsstation. Fastigheten behövde bli mer inbjudande och välkomnande både på sikt och på nära håll.

HELHET_after
HELHET_smedby_uppe

Före

Smedby omlastningsstation var tidigare grå med SÖRABs logotyp monterad på fasaden mot en vit bakgrundsplatta. Det satt flera andra skyltar på fasaden ovanför dörrar och portar.

I uppdraget ingick även att ta fram en SÖRAB-fastighetsfärg som också skulle kunna användas till kommande anläggningar. Valet föll på en välkomnande och varmt röd nyans.

Fastigheten hade redan en blå färg på dörrar och fönsterkarmar som vi bevarade. Den stora fasadskylten byttes ut mot en större, fick ny placering, belystes och monterades direkt mot fasaden. Storleken uppfyller nu önskemålet om att synas både inom området och på långt håll.

Intill omlastningsstationen fanns också ett personalhus och en skolbod. Vi gav alla byggnader ett enhetligt intryck genom att återanvända omlastningsstationens formspråk med dess branta takvinkel. Det gav också fastigheterna ett mer permanent intryck.