Återbrukskonst till Stavsborgsskolan

Rivningsmaterial omvandlades till berättande konstverk

I ett projekt för Hemsö har material från den gamla Stavsborgsskolan och skolgården omvandlats till konstnärliga utsmyckningar på den nya skolgården. Allt stod klart till skolstarten höstterminen 2023. 

Vår kund fick förslag på både designade möbler och konstverk. Efter gemensamma diskussioner landade vi slutligen i några utvalda skisser. En ek, markplattor, cykelställ, lyktstolpar, krokar och trappräcken samt föremål som använts i skolan är omvandlade till återbrukskonst. Konstnärlig utsmyckning med stor igenkänningsfaktor.

Vi tycker det är extra roligt att skolans elever har fått bidra till en del av utsmyckningarna. Olika figurer, skapade av skolans elever, har skurits ut ur de gamla markplattorna och är införlivade i nya plattor som ligger på skolgården.

I en poesiworkshop har andra elever skrivit budskap att skicka vidare till framtidens elever i Stavsborgsskolan. En del av poesin är inristad in i ekstammen som ingår i Sakträdet. Ekstammen kommer från ett av träden som behövde fällas p g a bygget.

Ur sparade trappräcken och lyktstolpar har det vuxit det fram palmer som också smyckar skolgården.