Stavsborgsskolan

Material från rivningsobjekt omvandlas till berättande konstverk

I ett pågående projekt för Hemsö Fastighets AB är målet att skolgården till den nya Stavsborgskolan, ska smyckas med konstverk skapade av material från den gamla Stavsborgsskolan. Vår kund har fått förslag på både designade möbler och konstverk. Efter gemensamma diskussioner landade vi slutligen i några utvalda skisser som ska förverkligas. Skolan och den konstnärliga utsmyckningen ska vara klara 2023.

De utvalda sakerna och materialen (markplattor, cykelställ, lyktstolpar, krokar, trappräcken och föremål som använts i skolan) håller nu på att omvandlas till återbrukskonst. Konstnärlig utsmyckning med stor igenkänningsfaktor.

Vi tycker det är extra roligt att skolans elever har fått bidra till en del av utsmyckningarna. Olika figurer, som skolans elever har skapat, har skurits ut ur de gamla sparade markplattorna och kommer införlivas i nya plattor som ska ligga på skolgården.