Uppåkraskålen

Att återskapa en bit av historien

Uppdraget åt Lunds kommun, via IDÉ House of Brands, var att skapa en ny skål utifrån Uppåkraskålen, en 1500 år gammal glasskål och ett av Uppåkrautgrävningarnas mest kända fynd. Efter alla dessa år i jorden har det ursprungligen ofärgade glaset kristalliserats och blivit vitt och ogenomskinligt.

Det var en utmaning att anpassa designen från ursprungsskålen och de tidskrävande tekniker man använde då den tillverkades. Hur skulle vi kunna få den nya skålen att se ut som originalet men med enklare tillverkningsmetoder? Vi har lett processen från tillverkningen av den allra första prototypen till serieframställningen av den slutgiltiga skålen. Skålen är blåst i en form och sedan slipad och målad för hand. Glaset i skålen är till stor del återvunnen miljökristall.

Foto på nya skålen: Eva Marie Johnsson, Lunds kommun.

Uppåkraskålen_nya
Uppåkraskålen_gamla

Fakta

Skålen var ett praktföremål under järnåldern och hittades i lämningarna efter Uppåkratemplet. Från historiska källor vet man att denna typ av föremål användes för att välkomna viktiga gäster under ceremoniella former. Under järnåldern användes skålen i tempelceremonier tillsammans med en silverbägare - sannolikt för att servera vin, öl eller liknande ceremoniella drycker.

Foto på originalskålen: Historiska museet, Lunds universitet.