Veidekke Bostad

Minnesvärda utsmyckningar och gåvor

Vi fick i uppdrag av Veidekke Bostad att skapa entréutsmyckningar och gåvor till bostadsrättsfastigheterna Svea Torn och Artillerigården.

Kuriosa

Alla glasdetaljer i utsmyckningen och gåvorna tillverkades strax utan Stockholm på dåvarande Glasbruket i Bro, som var den första glashyttan i Sverige som utnyttjade biogas som energikälla vid smältningen av glaset i degeln.

Den första utsmyckningen står i entrén till Brf Svea Torn. Skulpturen som är inspirerad av formen på fastigheten och tillverkad av återvunnet glas och rostfritt stål, avtäcktes och överlämnades som en gåva från Veidekke Bostad AB till de nyinflyttade på invigningsdagen. 

På sockeln sitter en plakett där man kan hitta fakta som byggnadsår, namn på byggherre, entreprenör, arkitekt, planansvarig och ansvarig för idé och koncept, korta fakta om huset, skulpturen och skulptören. 

Skulpturen lyses upp inifrån.

Alla som flyttade in i bostadsrätterna i fastigheten Svea Torn, fick den unika vasen i klart glas som inflyttningsgåva från Veidekke Bostad. 

Nyckelpersonerna i projektet Svea Torn fick ta emot en gåva på invigningsdagen, en glasskulptur som ska föra tankarna till skapandeprocessen och uppförandet av byggnaden.

Det andra utsmyckningsuppdraget gällde att skapa något till entrén till Brf Artillerigården. Det blev en liten bronsskulptur som är inspirerad av Artillerigårdens form.