Vad behöver du hjälp med?

Utforska våra uppdrag

Workshop

När du står inför ett komplext eller mer omfattande projekt än vanligt, kan vi erbjuda en workshop för din projektgrupp som...

övrigt

Konstprojektledning

ByggVesta hade tillsammans med Utopia Arkitekter vunnit en markanvisningstävling i området Rosendal i Uppsala om att få uppföra...

övrigt

Returskulpturtävling

SÖRAB hade fått bekräftat att skulpturerna i deras återvinningscentral Stockby Returpark inspirerade besökarna att öka sin...

övrigt