Vad behöver du hjälp med?

Utforska våra uppdrag

Konstprojektledning

ByggVesta hade tillsammans med Utopia Arkitekter vunnit en markanvisningstävling i området Rosendal i Uppsala om att få uppföra...

övrigt

Returskulpturtävling

SÖRAB hade fått bekräftat att skulpturerna i deras återvinningscentral Stockby Returpark inspirerade besökarna att öka sin...

övrigt