Arkelstorp ÅVC

Sveriges gulligaste återvinningscentral?

Vi fick i uppdrag av Renhållningen Kristianstad att bidra till gestaltning och utformning av deras nya återvinningscentral i Arkelstorp. Målet var att skapa Sveriges gulligaste återvinningsanläggning.

Våra ambitioner var att anläggningen skulle smälta in i omgivningarna, med mycket grönytor bevarade, och att utformningen skulle knyta an till bygdens historik.

IMG_0110
Arkelstorp_brunn_st_IMG_0070

Start och mål

Renhållningen Kristianstad ville skapa en återvinningscentral som kunde bli ett landmärke i form av Sveriges gulligaste ÅVC.

Vårt arbetet inleddes när vi blev inbjudna till att bidra till det arbete det anlitade konsultföretaget hade påbörjat gällande disponering av marken.

Återvinningscentralens arkitektur utformades som en gård fylld med detaljer och trevliga inslag med koppling till äppelodlingarna som finns i trakten. Känslan skulle vara att gården har legat där sedan lång tid tillbaka.

Att anpassa sig till omgivningen gjorde också att området fick flera nivåer i landskapet. De mjuka rundade ytorna för tankarna till slingrande vägar. Förutom sänkt hastighet i området sparade det också schaktning. För den som tittar lite extra kan man se den fina bevarade stenmuren bakom staketet och i skogsdungen på motsatt sida ligger många av de stora stenarna kvar i naturen.

Fotograf Daniel Larsson

”Det är väldigt givande att ha Torstensson-teamet med i våra processer för att bidra med kreativa och nytänkande idéer i annars ganska traditionella projekt."

Mathilda Gylling, kommunikatör

Renhållningen Kristianstad

Skyltar

Vi fick också möjlighet att arbeta med skyltarnas utseende. Såväl namnskylt, riktningsvisare, övergripande skyltar på fasad samt informations- och områdestavlor kunde därför anpassas till Sveriges gulligaste ÅVC.

Utöver detta fick vi det roliga uppdraget att, tillsammans med Renhållningen Kristianstad och en illustratör, se över samtliga skyltar för de olika materialtyperna. Strategin var att både ta hänsyn till avfallstrappan, förtydliga att det enda som skall slängas är det som är trasigt, samt förstärka färg, bild och text för att nå en enkel tydlighet. 

Det kan du läsa mer om under Nytt skyltsystem.

Utsmyckningar och konst

Vi fick också i uppdrag att ta fram förslag på känslohöjare för Arkelstorp ÅVC. Förslagen var sådant som personalen själv skulle kunna bygga på plats. En gammaldags brunn, för att anknyta till det gulliga och en jordkällare till den dag de börjar få mycket äpplen från anläggningens äppelträd.

Vi lämnade också förslag på olika konstverk. Deras val föll på äppellådorna. De står framme året om och är belysta på mörkare dagar. Tydligen pallas inte äpplen bara från träd, utan också från konstverk. Något som numera utmynnat i en lapp från kunden med en trevlig hälsning från Renhållningen Kristianstad."