Nytt skyltsystem

Ett nytt system för Kristianstads återvinningscentraler

När vi fick i uppdrag att tillsammans med Renhållningen Kristianstad, ta fram nya skyltar för de olika materialtyperna som samlas in på en återvinningscentral, var utgångspunkten att det skulle kunna bli en svensk standard. Målet var att skyltarna skulle bidra till bättre sortering av de olika fraktionerna (materialtyperna) och att påminna besökarna om att bara slänga saker som är trasiga.

När vi tog fram strategin bakom skyltarnas utseende och läsbarhet (text, bild och färg) tog vi bland annat hänsyn till hur olika personer läser av skyltar på olika sätt och på hur långt avstånd skylten skulle kunna läsas. Vi fokuserade primärt också bara på att ta fram illustrationer som visade trasiga saker. Det hela skall helst lämnas i återbruket.

Arbetet pågick parallellt med uppdraget att bidra till gestaltning och utformning av Renhållningen Kristianstads nya återvinningscentral i Arkelstorp.

RKAB_Kretslopp
RKAB_Ramp3_S_A734349

Ett samarbetsprojekt

Projektet var ett samarbete mellan oss, en illustratör och kommunikatören på Renhållningen Kristianstad.

Färgerna i kretsloppen

Det naturliga kretsloppet (grönt till brunt)
- trädgårdsavfall, trä, wellpapp, matavfall mm

Det industriella kretsloppet
- förpackingsinsamlingen (blågrågrön)
- metall (grå)
- elprodukter (gråblå)

Återbruk har den positiva färgen gult

Miljöfarliga avfall
har olika röda toner och i gruppen inkluderas även impregnerat trä som syns i en röd/grön/brun färg