Ankaret som fick ett nytt liv

"Storfiskaren Hoppet" på uppdrag av VIVAB

Vatten och Miljö i Väst AB, Vivab hade fått möjlighet att ansöka om medel ur en donationsfond för att försköna ”stadens behof”. Vi fick frågan om vi kunde hjälpa till att ta fram ett förslag på konstverk som kunde passa. 

"Eftersom vi varit nöjda med tidigare samarbete från 2018, kändes det extra kul att få anlita Jonas och hans kollegor ytterligare en gång."
Lena Antonsson, Vatten och Miljö i Väst AB

Önskemålet var att konstverket skulle tåla västkustvindarna och gärna återspegla Falkenbergs laxfiske, bad och strandliv. Utifrån en skiss tog vi fram en modell i liten skala. Sedan tillverkades olika sorters sjögräs, fisken, båten och fiskaren av bl a diskbänkar, ståltråd, takplåt och fönsterglas som insamlats på Sandladans ÅVC. "Storfiskaren Hoppet" är placerat vid återvinningsstationen i anslutning till återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg. 

Ankaret1449_LI
Ankaret_sta°ende

Ankaret

Önskemålet var också att återbrukade föremål skulle vara en viktig del i konstverket, bland annat detta stora ankare som låg upplagrat sedan länge, till ingen nytta.

"Torstensson Art & Design är lätta att samarbeta med och resulterade i, liksom tidigare samarbete och uppdrag, ett välgjort alster både för ögat och miljön.
De har förmågan att se helheten i hela kedjan och att vi som uppdragsgivare får vara delaktiga från första början är positivt."

Lena Antonsson

Vatten och Miljö i Väst AB