Grafisk design åt SIWI

Att skapa en sammanhållen grafisk form för flera varumärken.

Vi fick frågan om vi kunde titta på en ny logotyp till SIWI. Det utmynnade sedan i en ny grafisk profil med nya typsnitt, ny färgpalett, bildstrategier med mera. I uppdraget ingick också att ta fram en grafisk manual samt mallar för alla SIWIs olika rapporter, faktablad och policydokument med en tydlig koppling till avsändaren.

SIWI, Stockholm International Water Institute, är en kunskapsorganisation för sötvatten. World Water Week och Stockholm Water Prizes är undervarumärken och SIWI ville få en sammanhållen grafisk form för alla sina varumärken. Frågan om projektet kom i samband med att vi jobbade med statyetten för Stockholm Water Prize.

SIWI_hemsida_3

Kundens egna ord

"SIWI har sedan starten 1991 växt dynamiskt med en otrolig tillväxt de sista åren. Det är jättekul men har lett till att varumärket började spreta. I och med vårt 25-årsjubileum såg vi ett gyllene tillfälle att se över våra varumärken och grafiska profil för att integrera alla delar till en större och tydligare helhet.

Till att börja jobbade vi på bred front med flera byråer men fastnade i slutändan för Torstenssons som lyckades fånga alla element som vi efterfrågade och även löste den svåra utmaningen att integrera sex varumärken till ett enhetligt visuellt uttryck. När vi var klara med logotypen var det naturligt att Torstensson även fick hjälpa till att utveckla den grafiska profilen."

Britt-Louise Andersson, kommunikationschef, SIWI

"Arbetet skedde med kortare avstämningar. Redan vid första mötet blev det tydligt vilken styrka det finns i att basera den visuella helheten på SIWIs kärnvärden och syfte. Att få ta ett helhetsgrepp när det gäller färg, typsnitt, grafiska element, bildstrategi och format har varit inspirerande och vi är väldigt nöjda med resultatet."

Britt-Louise Andersson, kommunikationschef, SIWI

Det har varit ett roligt samarbete som baserats på en kontinuerlig och öppen dialog vilket gjorde att arbetet kunde avancera snabbt utan att förlora i kvalitet och förankring. Jag tycker att den nya logotypen och profilen har skapat både samstämmighet och en stabil plattform för alla oss som verkar för att bygga varumärket SIWI."

Britt-Louise Andersson, kommunikationschef

SIWI