Hållbara gåvor

Skanskas samtalsöppnare

2014 var Skanskas tema för en utställning social hållbarhet och samhällsutveckling. Vi fick i uppdrag att komma på något sätt för Skanska att kunna leda in besökarna på det önskade samtalsämnet.

Monterinredningen kompletterades med ett bibatteri som drog blickarna till sig och väckte en nyfikenhet hos besökarna. Genom att börja berätta om vildbina som skulle få hjälp med att hitta en boplats i bibatteriet, kunde man leda samtalet vidare in på ämnena hållbarhet, social hållbarhet och samhällsutveckling. Trädet i montern, som vi tidigare hade skapat åt Skanska, fick i samband med detta ett lite förändrat utseende med blad i stället för blommor

Skanska_bibatteri1
Skanska_bibatteri_7674

Bibatteriet

Gåvan försågs med en etikett som gav lite fakta om dess framtida boende, vildbina och var bibatteriet skulle placeras. Tillverkningen av gåvan skedde i Sverige på ett socialt arbetsintegrerande företag vars medarbetare var på väg tillbaka till den ordinarie arbetsmarknaden.

”Skanska-trädet från förra året har varit så uppskattat att det åkt på turné och utmaningen var att göra en vidareutveckling av idén. Vi lämnade Torstensson fria händer och det har varit kul att se hur varje liten detalj på ett så självklart sätt hängt ihop med helheten. Temat var social hållbarhet och samhällsutveckling och det var inspirerande att kunna inleda med samtal kring biologisk mångfald. Det skapade en hel del reflektioner och en naturlig övergång till intressanta samtal kring samhällsutveckling. ”Lyxen” var att få bjuda på goda kakor med vår egen honung under trädets grenar. Men pricken över i:et var nog ändå bibatteriet som blev så uppskattat att besökarna kom till montern och frågade vad de behövde göra för att få ett!"

Maria Rydberg, Marknad

Skanska Sverige AB

De efterföljande åren har vi fått utveckla fler gåvokoncept som har använts i samband med Skanskas utställningar. Grundidén är att kunskap ihop med en liten gåva inspirerar mottagarna till att ta små steg och göra små förändringar i sitt liv mot ett mer hållbart levnadssätt.

Bönröret, Groddkassen, Bönkakan och Innovationskakan är några exempel som har hjälpt Skanska att få igång ett samtal med monterbesökarna.